Форум за въпроси

Дартс-точност

Re: Дартс-точност

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0
В задача 5 става дума за сравнение на числа, а не за закръглянето им. При сравнението на две дробни числа в рамките на задачата ще се интересуваме най-много от 3 цифри след десетичната запетая, тоест ще приемаме, че две числа са равни ако тяхната разлика по абсолютна стойност е по-малка от 0.001.