Форум за въпроси

Въпроси относно Notes-а на окончателното тестване

Re: Въпроси относно Notes-а на окончателното тестване

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0
Здравей, Стоил,

Първата бележка означава, че в програмата ти е била използвана функцията system() за извикване на команда на операционната система. Обикновено това се случва при използване "трика" system("pause"), който обаче има много проблеми, например че е Windows-специфичен и освен това извежда на стандартния изход допълнителни данни, които замърсяват изхода на програмата и ѝ пречат да мине коректно автоматичните тестове. Затова при автоматичното тестване функцията system() се замества с нейна "празна" версия, която не прави нищо. Съответно, ако това се случи, се извежда съответната бележка.

Втората бележка означава, че първият опит за компилация на програмата fn62069_prob6_vc.cpp е бил неуспешен и скриптът за автоматично тестване се е опитал да включи някои неща, които карат компилатора да си "затвори очите" за някои грешки. В твоя случай, обаче, това не е помогнало (програмата ти е отбелязана с CE). Причината е, че програмата ти използва нестандартния header файл <minmax.h>. Тъй като скриптът не е успял да "подкара" програмата ти, задачата ще бъде на асистента, който ще проверява решенията ти.

За повече информация за бележките можете да разгледате кода на скрипта за тестване в GitHub.