Форум за въпроси

задача 9

Re: задача 9

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0

Водещите нули при четене на числа се игнорират, така че ако въведете 5, 05, 005 или 00000000000000000000000005, резултатът ще е един и същ: в съответната числова променлива ще се запише числото 5.