Новинарски форум

Резултати от текущ контрол и освобождаване от изпит

Re: Резултати от текущ контрол и освобождаване от изпит

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0

Дмитро, оценката ти вече е нанесена.

Антония, утре ще претърсим внимателно проверените контролни за твоята работа, най-вероятно оценката ти не е нанесена.

Колеги, отново ви моля при несъответствия да ми пишете лично, за да не занимаваме целия поток.