Асен Александров

cin>>

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 00:27
 

Оператор за вход - въвеждане на информация в програмата.

cin >> a; //записване на входни данни в променливата а

» C++ Reference