Асен Александров

cin>>

by Асен Александров - Thursday, 6 October 2005, 12:27 AM
 

Оператор за вход - въвеждане на информация в програмата.

cin >> a; //записване на входни данни в променливата а

» C++ Reference