Асен Александров

++ (постфиксен)

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 01:43
 

Оператор за увеличаване на стойността с единица. Важи за числови променливи.

a++;       //същото като a = a + 1; и a += 1;

» C++ Reference