Асен Александров

++ (постфиксен)

by Асен Александров - Thursday, 6 October 2005, 1:43 AM
 

Оператор за увеличаване на стойността с единица. Важи за числови променливи.

a++;       //същото като a = a + 1; и a += 1;

» C++ Reference