Асен Александров

do...while()

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 23:48
 

Извършване на определени действия, проверка на някакво условие и повторно извършване на същите действия, ако условието не е изпълнено.

int i=1;         //това ще изкара на екрана
do {           //i=2
 i++;           //i=3  
 cout<<"i="<<i<<"\n";   //..............           
}             //i=9
while (i<10)

» C++ Reference