Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

+

Асен Александров

++ (постфиксен)

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 01:43
 

Оператор за увеличаване на стойността с единица. Важи за числови променливи.

a++;       //същото като a = a + 1; и a += 1;

 

C

Асен Александров

cin>>

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 00:27
 

Оператор за вход - въвеждане на информация в програмата.

cin >> a; //записване на входни данни в променливата а

 

D

Асен Александров

do...while()

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 23:48
 

Извършване на определени действия, проверка на някакво условие и повторно извършване на същите действия, ако условието не е изпълнено.

int i=1;         //това ще изкара на екрана
do {           //i=2
 i++;           //i=3  
 cout<<"i="<<i<<"\n";   //..............           
}             //i=9
while (i<10)
 

I

Асен Александров

iostream.h

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 00:21
 

Основна библиотека за входно изходни потоци.

За повече информация погледнете категория Вход/Изход

 

M

Асен Александров

math.h

от Асен Александров - четвъртък, 6 октомври 2005, 00:35
 

По-сложни математически функции за работа с числови променливи.