Задача 1. Да се напише програма, която по дадено естествено число n (n ≥ 1) намира стойността на f:

 а) f = (2n)!! = 2.4.6. ... .2n;
 б) f = (2n-1)!! = 1.3.5. ... .(2n-1);
 в) f = n!!.

 

Задача 2. Да се напише програма, която извежда в нарастващ ред всички трицифрени естествени числа, които не съдържат еднакви цифри (/ и % да не се използват).

 

Задача 3. Да се напише програма, която извежда таблицата на истинност за булевата функция f = (a and b) or not (b or c) в следния вид. 

    a       b       c         f
    ------------------------------------
    true    true    true      true
    true    true    false     true
    ...    ...    ...       ...
    false   false   false     true

Задача 4. Да се напише програма, която извежда върху екрана следните таблици:

1               1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 4 3 2 1
1 2             1 2 3 4 5 6         2 3 4 4 3 2
1 2 3           1 2 3 4 5             3 4 4 3
1 2 3 4         1 2 3 4                 4 4
1 2 3 4 5       1 2 3                 3 4 4 3
1 2 3 4 5 6     1 2                 2 3 4 4 3 2
1 2 3 4 5 6 7  1                 1 2 3 4 4 3 2 1

Задача 5. По дадено естествено число n да се изведе n-тото число от редицата на Фибоначи, която се определя така:

 f0 = 1
 f1 = 1
 fn = fn-2 + fn-1

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38