Интерпретиране:

Низ като цяло число (int).

Римски запис като цяло число (int).

Низ като реално число (double).

Операции с поднизове:

Извеждане на подниз с определена дължина от дадена позиция.

Изтриване на подниз с определена дължина от дадена позиция.

Вмъкване на подниз от дадена позиция.

Работа с дълги числа:

събиране, изваждане

умножение, деление

Обработка на вход:

cin.eof() и cin.getline(char *, long, char='\n')

въвежзане на думи с разделител

Last modified: Saturday, 12 November 2011, 5:38 PM