При изготвянето на материалите за този курс са използвани следните литературни източници:

  1. Г. Иванов, В. Кючукова, Р. Калтинска, З. Карамитева, А. Дончев, Й. Митев, П. Миланов, Н. Киров, О. Кунчев. Ръководство за решаване на задачи по математическо оптимиране. София, Университетско издателство „Кл. Охридски“, 1989.
  2. Йордан Митев. Математика за географи. Второ преработено издание. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1995, ISBN 954-07-0579-7.
  3. Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman. Introduction to Operations Research, 7th edn. New York, McGraw-Hill Higher Education, 2001, ISBN 0-07-232169-5.
  4. Thomas W. Knowles. Management Science. Building and Using Models. Homewood, Illinois, Irwin, 1989, ISBN 0-256-05682-X.
  5. Paul A. Jensen, Jonathan F. Bard. Operations Research. Models and Methods. John Wiley and Sons, Inc., 2002, ISBN 0-471-38004-0.
  6. Hamdy A. Taha. Operations Research: An Introduction, 7th edn. Prentice Hall, 2002, ISBN 0-13-032374-8.
  7. Wayne L. Winston. Operations Research: Applications and Algorithms, 4th edn. Brooks/Cole—Thomson Learning, 2004, ISBN 0-534-42362-0.
  8. Wayne L. Winston. Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling, Redmond, Washington, Microsoft Press, 2004, ISBN 0-7356-1901-8.
Последно модифициране: неделя, 19 февруари 2017, 23:14