Щракнете върху insertion sort, streight selection sort, merging.pdf, за да отворите файла.