Щракнете върху more on functions.pdf, за да отворите файла.