Щракнете върху TrPr10sol.xlsx, за да отворите файла.