Щракнете върху CPM10sol.xlsx, за да отворите файла.