Диаграми на Вен

за 7 и 11 множества
Щракнете върху http://webhome.cs.uvic.ca/~ruskey/Publications/Venn11/Venn11.html, за да отворите ресурса.