Щракнете върху GitHub хранилище за семинара на 4-та група, за да отворите ресурса.