Щракнете върху Първи стъпки с Visual Studio, за да отворите ресурса.