Click on Първи стъпки с Visual Studio to open the resource.