Щракнете върху Първи стъпки с Code::Blocks, за да отворите ресурса.