Тази категория ще съдържа курсовете, които ще бъдат създадени от обучаемите в курсовете в рамките на проект "Електронно обучание".