Оценяване при електронни форми на дистанционно обучение

9.март - Лекции

10.март - Упражнения

K4. Оценяване при ДО, комп. зала (две групи заедно)

K4. Оценяване при ДО, I група, комп. зала

 

K4. Оценяване при ДО, II група, комп. зала,

Редизайн на присъствен университетски курс в дистанционен

7.февр - Лекции

8.февр - Лекции

9.февр - Лекции

К3. Редизайн на курс - зала 120 (две групи заедно)

К3. Редизайн на курс - зала 120 (две групи заедно)

К3. Редизайн на курс - зала 306 (две групи заедно)

10.февр - Упражнения

К3. Редизайн на курс - зала 306, I група

К3. Редизайн на курс - зала 018, II група

11.февр - Упражнения

К3. Редизайн на курс - зала 019, I група

К3. Редизайн на курс - зала 020, II група

 

ОПЧР, договор: BG051PO001-4.3.04-0018

Курсът цели да въведе интересуващите се преподаватели в практическата работа със системата Moodle.