Това е примерен курс илюстриращ основните елементи, които трябва да съдържа един курс за електронно дистанционно обучение.