Курсът Компютърна Графика в Обучението предлага запознаване с графичната среда Elica и с обекто-ориентирания й подход при създаване на тримерни графики, анимации и симулации. Ще бъдат демонстрирани на начини на създаване на определени интерактивни графични ефекти, които могат да се използват при създаването на образователен софтуер.