бонус: B Tree

Отворено: Thursday, 15 December 2005, 15:30
До: Thursday, 22 December 2005, 15:30
Да се напише псевдо код на операцията изтриване на елемент от Б дърво.