бонус: B Tree

Отворено: четвъртък, 15 декември 2005, 15:30
До: четвъртък, 22 декември 2005, 15:30
Да се напише псевдо код на операцията изтриване на елемент от Б дърво.