бонус: B Tree

Opened: четвъртък, 15 декември 2005, 3:30 PM
Due: четвъртък, 22 декември 2005, 3:30 PM
Да се напише псевдо код на операцията изтриване на елемент от Б дърво.