Примерни решения на задачи от писмения изпит за ниво 3