Форум за въпроси

Зад. 5.

Re: Зад. 5.

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0

Забележката е уместна. При точкуването и за трите кръга се взема предвид точката, в която в крайна сметка попада стреличката след изстрела (т.е. след като се вземе предвид разфокусирането). Подчертаният израз "в която се цели" би следвало да бъде "която уцели". Корекцията е направена в условието.