Форум за въпроси

нов ред

Re: нов ред

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0
Съгласно документацията за endl.

Its behavior is equivalent to calling os.put('\n') (or os.put(os.widen('\n')) for character types other than char), and then os.flush().

С други думи, можем да си мислим за cout << '\n' и  cout << endlкато еквивалентни конструкции.