Новинарски форум

Организация на контролното

Организация на контролното

от Трифон Трифонов -
Number of replies: 0

Здравейте, колеги


Контролното по УП утре (17.12) ще започне в 10:00 в зали 210 и 130 на ФХФ. Разпределението по зали ще е както следва:


  • студентите с четни факултетни номера ще бъдат в зала ФХФ-210

  • студентите с нечетни факултетни номера ще бъдат в зала ФХФ-130


За улеснение на организацията в залите ви молим да спазвате следните правила:


Преди контролното:


  • заемете местата си в залите не по-късно от 9:45

  • оставете багажа и връхните си дрехи на закачалките

  • осигурете, че при вас имате само празни листа и средства за писане. По изключение можете да носите напитка или нещо малко за хапване

  • изключете всички електронни устройства, включително и всякакви аларми, които биха могли да се активират докато устройството е изключено. Оставете всички устройства при багажа си. Ако по време на контролното се появи електронно устройство, или такова зазвъни това ще бъде считано за опит за преписване.


По време на контролното:

  • спазвайте тишина

  • при въпрос вдигнете ръка и изчакайте квестор да дойде при вас

  • излизането до тоалетна се допуска само по изключение и с придружител

  • всяко неспазване на дисциплината, включително говорене или гледане в работата на съсед, се счита за опит за преписване и се санкционира


Желаем Ви успех!