Тази задача цели да ни подготви за понятието "път в граф" и за разнообразните алгоритми, свързани с това.

 Нека този път имаме граф с точно 10 върха, представен със съответната матрица на съседство, като всеки връх си го мислим отбелязан с уникална за графа цифра от 0 до 9.

Задача. Нека имаме символен низ, съставен само от десетични цифри. Да се състави функция, която за дефинирания по-горе граф проверява дали въведената "дума" може да се "прочете" при някакво обхождане на графа.

Можем да си поговорим за обхождания и да обясним какво значи дадена дума да се прочете при някакво обхождане. Хубаво е да се опитаме да съставим тази функция както в нейния интеративен вариант, така и в рекурсивен вариант, като си припомним някои полезни неща, свързани с рекурсията.

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38