Задача 1. Явява ли се условен оператор редицата от символи:

 а) if (x < y) x = 0; else y = 0;

 б) if (x > y) x = 0; else cin >> y;

 в) if (x >= y) x = 0; y = 0; else cout << z;

 г) if (x < y) ; else z = 5;

 д) if (x < y < z) then z = z + 1;

 е) if (x != y) z = z+1; x = x + y;

 

Задача 2. Кое условие е в сила след запазената дума else на условния оператор:

 а) if (a > 1 && a < 5) b = 5; else b = 10;

 б) if (a < 1 || a > 5) b = a; else a = b;

 в) if (a == b || a == c || b == c) c = a + b; else c = a – b;

 

Задача 3. Да се напише оператор за присвояване, еквивалентен на условния оператор

 if (a) x = b; else x = c;

Последно модифициране: събота, 12 ноември 2011, 17:38