За теоретичната част на поправителния изпит

Във връзка с многобройни запитвания за теоретичния поправителен изпит:

Всеки ще има възможност да си види работата (както теорията, така и задачите) в деня на нанасяне на оценките.  Кога ще е това все още не мога да кажа.  Днес ми предстои попр. изпит по ДАА.  Чак след като проверя работите по ДАА ще дам дата за нанасяне на оценки и по двете дисциплини.

И така, можете да си видите работата и да разговаряте за нея с мен тогава. Ако има опашка, с предимство ще бъдат тези, които са само за нанасяне на оценката.


Последно модифициране: понеделник, 4 септември 2017, 09:49