Щракнете върху UsingExcel2010.pdf, за да отворите файла.