Щракнете върху UsingExcel.pdf, за да отворите файла.