Щракнете върху assignmentpr1.pdf, за да отворите файла.