Щракнете върху assignmentpr2.pdf, за да отворите файла.