Щракнете върху blending1.pdf, за да отворите файла.