Щракнете върху blending2.pdf, за да отворите файла.