Щракнете върху EitherOr10.xlsx, за да отворите файла.