Щракнете върху EitherOr10sol.xlsx, за да отворите файла.