Диаграми на Вен с изпъкнали криви

Щракнете върху http://www.nevron.com/Gallery.ChartFor.NET.ChartTypes.VennChart.aspx, за да отворите ресурса.