Диаграми на Вен с изпъкнали и вдлъбнати криви

Щракнете върху http://www.newscientist.com/gallery/venn, за да отворите ресурса.