Щракнете върху GitHub хранилище с програмите от лекции, за да отворите ресурса.