Щракнете върху GitHub хранилище за практикума на 1 група, за да отворите ресурса.