Щракнете върху GitHub хранилище с примери по ООП, за да отворите ресурса.