Добавяне на тип към сериализацията: подготовка за десериализация

Добавяне на тип към сериализацията: подготовка за десериализация

Щракнете върху https://github.com/triffon/oop-2016-17/tree/b2ac845ddd8c2c8c8b6286ca771da42ef088feae/tasks, за да отворите ресурса.