Демонстрационни аплети

Щракнете върху http://weierstrass.is.tokushima-u.ac.jp/ikeda/suuri/main/index.shtml, за да отворите ресурса.